Cao Xuân Tuệ - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di

Cao Xuân Đài
Cao Thị Kính
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Thể

[edit]

Cao Xuân Tuệ


1913 –
Dược sĩ
( Pháp )

Cao Thị Xuân Tích

Romani Dominique

Cao Thị Phương Anh Mireille
Cao Xuân Lợi Charles
Cao Xuân Phi Philippe
Cao Xuân Kim Richard
Cao Xuân Mại Henri
Cao Xuân Đức Georges

Con thứ 19 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Di.

Sinh ngày 10-12 năm Nhâm tý (16-01-1913) tại Huế.

Học trường Quốc học Vinh và Albert Sarraut Hà Nội. Đỗ Tú tài năm 1933. Học Đại học Dược khoa Hà Nội .

Đỗ Dược sĩ năm 1939. Giữ chức Dược sỹ tại Bệnh viện Trung ương Huế năm 1940.

Mở phòng thuốc tư từ năm 1944. Sang Pháp năm 1947. Hồi hương năm 1952.

Ngày 14-11 năm Nhâm thìn (30-12-1952), tại Saigon lấy bà Dominique Romani (con cụ Francisco Romani và bà Caroline Zanoni) người Ý.

Trở lại Pháp năm 1955. Làm việc tại một viện bào chế tư.

Cụ có 6 người con.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Tuệ?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français