Cao Xuân Thể - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di

Cao Xuân Đài
Cao Thị Kính
Cao Xuân Cẩm

[edit]

Cao Xuân Thể

1910 – 1931
Tú tài
( Việt Nam )

Cao Xuân Tuệ
Cao Thị Xuân Tích

Con thứ 18 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Di.

Sinh tại Huế năm 1910. Mất ngày 14-03 năm Tân mùi(01-05-1931), vì bệnh lao khi mới 21 tuổi, tại Hà nội.

Học trường Quốc học Vinh,trường Albert Sarraut Hà Nội. Đỗ Tú tài năm 1929. Du học Pháp năm 1929.

Khi đang học Đại học Dược khoa và Luật khoa Toulouse Pháp thì mắc lao.

Hồi hương tháng 2-1931 vài tháng trước khi mất.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Thể?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français