Phan Chí Cao Dương - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di
Cao Xuân Cẩm   –   Đỗ Thị Mùi
Cao Thị Xuân Ánh   –   Phan Chí Cao Sơn

Phan Thị Xuân Thảo

[edit]

Phan Chí Cao Dương

1982 –
Kỹ sư Tin học
( France )

Tốt nghiệp kĩ sư tại Pháp, sống 12 năm ở Miami (Florida) và làm việc cho hãng EADS-Socata.

Sau khi học MBA ĐH Florida, đã vào quốc tịch Mỹ và trở về sống bên Pháp. Làm việc ở Sopra-Steria ở Toulouse.

Hiện nay sống ở Casablanca (Maroc).

[edit]

?Bạn có thông tin về Phan Chí Cao Dương?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français