Thomas Dương Fernandez - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di
Cao Xuân Cẩm   –   Đỗ Thị Mùi
Cao Thị Xuân Ánh   –   Phan Chí Cao Sơn
Phan Thị Xuân Thảo   –   Marcelo Fernandez

Matéo Sơn Fernandez

[edit]

Thomas Dương Fernandez

2014 –
Học sinh
( Pháp )

Cháu Thomas (Dương) ở lớp ba, thích giúp Mẹ Thảo trong việc nội ; lúc bé, cháu thích các xe và đồ chơi nói về Pompier / Lính cứu hỏa. Bây giờ cháu thích đọc sách về khoa học và lịch sử

[edit]

?Bạn có thông tin về Thomas Dương Fernandez?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français