Matéo Sơn Fernandez - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di
Cao Xuân Cẩm   –   Đỗ Thị Mùi
Cao Thị Xuân Ánh   –   Phan Chí Cao Sơn
Phan Thị Xuân Thảo   –   Marcelo Fernandez

[edit]

Matéo Sơn Fernandez

2011 –
Học sinh
( Pháp )

Thomas Dương Fernandez

Matéo (Sơn) đang học lớp sáu. Cháu mê tập đá banh. Cháu thích học toán và chơi cờ Echec.

[edit]

?Bạn có thông tin về Matéo Sơn Fernandez?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français