Phan Thị Xuân Thảo - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di
Cao Xuân Cẩm   –   Đỗ Thị Mùi
Cao Thị Xuân Ánh   –   Phan Chí Cao Sơn

[edit]

Phan Thị Xuân Thảo

1976 –
Bác sĩ tâm lý
( Hà Nội )

Phan Chí Cao Dương

Marcelo Fernandez

Matéo Sơn Fernandez
Thomas Dương Fernandez

Tốt nghiệp tại Paris. Làm việc cho các tổ chức từ thiện, giúp đồng bào mắc bệnh AIDS ở Việt Nam từ 2004.

Cô Xuân Thảo đã làm việc 2 năm ở Cambốt, 4 năm ở Miễn Điện, 2 năm ở Mexico.

Hiện nay cô sống bên Pháp Paris và trách nhiệm vùng Tây Châu Phi trong chương trình chống nạn đói của Hội từ thiện Action Contre la Faim.

Gia đình sống ở Tours (Pháp).

[edit]

?Bạn có thông tin về Phan Thị Xuân Thảo?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français