Phan Chí Cao Sơn - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di
Cao Xuân Cẩm   –   Đỗ Thị Mùi

Phan Chí Cao Sơn

1947 –
Kỹ sư điện tử
( Paris Pháp )

Cao Thị Xuân Ánh


Phan Thị Xuân Thảo
Phan Chí Cao Dương

Tốt nghiệp Ecole Supérieure d'Electricité Paris

Institut d'Administration des Entreprises Paris

[edit]

?Bạn có thông tin về Phan Chí Cao Sơn?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français