Hoàng Thị Tỵ - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di

Hoàng Thị Tỵ

1905 –

( Việt nam )

Cao Xuân Cẩm


Cao Xuân Vệ
Cao Xuân An
Cao Thị Xuân Hảo
Cao Thị Xuân Tâm
Cao Xuân Lộc

- Bà sinh ngày 16-04 năm Ất tỵ,tại ấp Thái hà (19-05-1905),con cụ Hoàng hạnh Trí,Hiệp tá Đại học sỹ và bà Nguyễn thị Yến,quán làng Đông thái,phủ Đức thọ,tỉnh Hà tĩnh.

[edit]

?Bạn có thông tin về Hoàng Thị Tỵ?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français