Tôn Thất Viễn Đệ - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Tôn Thất Viễn Đệ( Giám đốc )

Cao Thị Nhụy


Nguyễn Phước Ái Diệm

Kết hôn 1935.

Con cụ Bố chánh Tôn thất Chiêm Thiết, người Thừa thiên Huế.

Làm Giám đốc hãng dầu khuynh diệp.

[edit]

?Bạn có thông tin về Tôn Thất Viễn Đệ?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français