Cao Thị Nhụy - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Cao Thị Diệm
Cao Xuân Thọ
Cao Thị Đóa

[edit]

Cao Thị Nhụy


1910 – 2004

( Australia )

Nguyễn Công Huân
Tôn Thất Viễn Đệ

Nguyễn Phước Ái Diệm
Lê Văn Minh

Lê Thị Kim Sơn

Con thứ 17 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Tính.

Sinh ngày 24-10 năm Kỷ dậu (06-12-1909) tại Thừa thiên Huế.

Năm Canh ngọ 1930, lập gia thất với Cụ Nguyễn Công Huân . Ông Huân mất năm 1931.

Lấy chồng là ông Tôn thất Viễn Đệ năm 1935. Sinh được con trai là Tôn thất Ái Diệm. Bà Nhụy sau đó ly dị chồng.

Làm kế thất của ông Lê văn Minh ngày 24-10 năm Bính tuất (17-11-1946) tại Nghệ an. Sinh con gái là Lê thị Kim Sơn 1947.

Mất năm 2004 tại Melbourne, Úc.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Nhụy?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français