Cao Thị Xuân Thúy - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Lê Thị Chanh
Cao Xuân Tùng   –   Phạm Thị Hằng

[edit]

Cao Thị Xuân Thúy


1978 –
Phiên dịch tiếng Trung Quốc
( Thành phố Hà Đông tỉnh Hà Tây )

Cao Thị Thuý Nga
Cao Xuân Bách

Hoàng Xuân Tiến

Nguyễn Cao Hoàng Dương

Là con cả trong gia đình, sinh tại Hà nội, Lớn lên tại Thường Tín Hà Tây, bẩm sinh đã chăm học và có chí tiến thủ, thông thạo 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Xuân Thúy?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français