Cao Xuân Phương Chi - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Lê Thị Chanh
Cao Xuân Hạnh   –   Trịnh Kim Vân

[edit]

Cao Xuân Phương Chi


1988 –
Sinh viên tin học
( Hà Nội )

Trần Văn Long

Trần Cao Thái Khang

Sinh năm 1988 tại Hà Nội. Năm 2007 vào Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Năm 2009 học lập trình tin học Quốc tế Aptech-Computer-Education. Hiện nay đang học tại Đại học Công nghệ Kinh tế Le Mans (Université du Maine), Pháp.

Năm 2012 về nước , hiện đang làm phiên dịch và thư ký chuyên môn tại bệnh viện hữu nghị Việt Pháp Hà Nội.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Phương Chi?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français