Cao Xuân Hạnh - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Lê Thị Chanh

Cao Xuân Bảng
Cao Thị Bạch Yến
Cao Thị Hồng Sâm
Cao Thị Tuyết Nhung

[edit]

Cao Xuân Hạnh


1949 –
Công nhân Cơ khí
( Việt Nam )

Cao Xuân Tùng

Trịnh Kim Vân

Cao Xuân Phương Chi

Sinh tại Nghệ An. Lên Hà Nội năm 1955.

1968 Trung cấp Y tế Nam Định.

1970 Y tế viên đội phòng chống vũ khí hóa học QK Hữu Ngạn.

1977 Học nghề Cơ khí Hà Nội.

1981 Tu nghiệp ngành sản xuất giấy tại Tiệp Khắc.

2002 Về hưu.

Hiện làm nghề vận chuyển xe tải tại Hà Nội.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Hạnh?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français