Lê Học Hải - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Lê Thị Chanh

Lê Học Hải

1943 –
Bác sĩ
( Viện Nam )

Cao Thị Hồng Sâm


Lê Thị Hồng Thuỷ
Lê Thị Thu Hồng
Lê Thị Phương Lan

Sinh năm Quý Mùi tại Nam Định.

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tại bệnh viện Nam Định.

[edit]

?Bạn có thông tin về Lê Học Hải?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français