Cao Thị Hồng Sâm - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Lê Thị Chanh

Cao Xuân Bảng
Cao Thị Bạch Yến

[edit]

Cao Thị Hồng Sâm

1944 – 1978

( Việt Nam )

Cao Thị Tuyết Nhung
Cao Xuân Hạnh
Cao Xuân Tùng

Lê Học Hải

Lê Thị Hồng Thuỷ
Lê Thị Thu Hồng
Lê Thị Phương Lan

Sinh năm 1943 tại Thịnh Mỹ.

Học trường trung học Nam Định.

Làm việc tại bệnh viện Nam Định từ năm 1965 đến 1978.

Mất năm 1978 tại Nam Định.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Hồng Sâm?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français