Vĩnh Luyện - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Lê Thị Chanh

Vĩnh Luyện


1922 –

( Hoa Kỳ )

Cao Thị Bạch Yến


Tôn Nữ Diệu Lan
Bảo Lộc
Tôn Nữ Vân Anh
Bảo Hửu

Con ông Bửu Du và bà Nguyễn Khoa Diệu Nhơn, người Thưa Thiên.

Làm việc cho công ty Đông Hải và quốc doanh hải sản Quyết Thắng. Về hưu năm 1981.

Sang Hoa Kỳ năm 1993.

[edit]

?Bạn có thông tin về Vĩnh Luyện?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français