Cao Thị Bạch Yến - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Lê Thị Chanh

Cao Xuân Bảng

[edit]

Cao Thị Bạch Yến


1931 – 2022

Cao Thị Hồng Sâm
Cao Thị Tuyết Nhung
Cao Xuân Hạnh
Cao Xuân Tùng

Vĩnh Luyện

Tôn Nữ Diệu Lan
Bảo Lộc
Tôn Nữ Vân Anh
Bảo Hửu

Bà CAO THỊ BẠCH YẾN

tạ thế lúc 1h00 ngày 5/9/2021

nhằm ngày 29/7 năm Tân Sửu,

hưởng thọ 90 tuổi.

An táng tại Mỹ.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Bạch Yến?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français