Cao Xuân Bảng - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Lê Thị Chanh

[edit]

Cao Xuân Bảng

1929 – 1994
Bác sĩ
( Việt Nam )

Cao Thị Bạch Yến
Cao Thị Hồng Sâm
Cao Thị Tuyết Nhung
Cao Xuân Hạnh
Cao Xuân Tùng

Lê Thị Liên

Cao Xuân Bình
Cao Xuân Lâm
Cao Xuân Trường
Cao Xuân Giang
Cao Thị Bích Vân

Sinh năm 1929 tại Thanh Hóa.

Tốt nghiệp y sĩ năm 1955. Tốt nghiệp bác sĩ năm 1965.

Trưởng phòng ý tế Đường sắt Hà Nội - Thanh Hóa. Y sĩ trưởng bệnh xá ga Nam Định.

Chuyên gia y tế tại Algerie năm 1983-84.

Mất năm 1994 tại Hà Mội.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Bảng?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français