Cao Thị Túy Hà - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Hà Thị Thanh Hải

Cao Thị Tịnh Nguyên
Cao Thị Băng Thanh
Cao Xuân Đông Vinh

[edit]

Cao Thị Túy Hà


1929 – 2022

( Hoa Kỳ )

Cao Xuân Châu Phố
Cao Xuân Tiêu

Trần Thúy Bách

Trần Thúy Quế
Trần Thúy Hòe
Trần Thị Ngân Bình

Sinh tại Hà Tĩnh.

Di tản sang Hoa Kỳ năm 1975.

Hình chụp ngày 21 FEB 2010: Trần Hòa, Trần Thị Ngân Bình, Bà Cao Thị Túy Hà ,Trần Thị Ngọc Tuyết, Trần Thúy Hòe.

Bà CAO THỊ TÚY HÀ

tạ thế lúc 14h55 ngày 26/5/2022

nhằm ngày 26/4 Nhâm Dần

hưởng thọ 92 tuổi.

An táng tại MỸ.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Túy Hà?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français