Cao Xuân Phước - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Hà Thị Thanh Hải
Cao Xuân Đông Vinh   –   Trương Mạnh Lâm

[edit]

Cao Xuân Phước

Tên khi sanh là Trương Mạnh Phúc.

Sau 1974 theo mẹ qua Thụy Sĩ khi bà tái giá với ông Jean-Jaques Virgile Perrenoud. Trương Mạnh Phúc đổi tên là Philippe Phước Perrenoud.

Năm 2013 lấy tên Cao Xuân Phước khi lấy lại quốc tịch Việt Nam.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Phước?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français