Hà Thị Thanh Hải - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Hà Thị Thanh Hải

1900 – 1961

( Việt Nam )

Cao Xuân Thọ


Cao Thị Tịnh Nguyên
Cao Thị Băng Thanh
Cao Xuân Đông Vinh
Cao Thị Túy Hà
Cao Xuân Châu Phố
Cao Xuân Tiêu

Con ông Hiệp tá Hà thúc Tuân, quán làng La Chữ, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Sau khi chồng mất vào Saigon năm 1952. Mất năm 1961 tại Gia định.

[edit]

?Bạn có thông tin về Hà Thị Thanh Hải?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français