Trương Như Đính - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Trương Như Đính

1892 – 1970
Thượng thư bộ Kinh Tế
( Việt Nam )

Cao Thị Diệm


Trương Thị Bính Cầu
Trương Như Tiên
Trương Thị Cẩm Nhung
Trương Thị Hoàng Cầm
Trương Thị Ngọc Liễn
Trương Thị Thạch Lộc
Trương Như Quân

- Cụ sinh ngày 15-08 năm Nhâm thìn (1892), mất ngày 09-04 năm Canh tuất (13-05-1970) tại thành nội Huế. Là con cụ Trương Như Cương Văn minh điện Đại học sỹ và bà Đinh thị Duyên. Quán làng Hiền lương, huyện Phong điền, tỉnh Thừa thiên.

- Đỗ Cử nhân năm Kỷ dậu (1909) tại trường Thừa thiên. Du học Pháp quốc từ tháng 2 năm 1911 với cụ Cao xuân Xang, về nước tháng 4 năm 1914.Sơ bổ Thừa phái phủ Phụ chánh(06-1914).Hàn lâm viện Biên tu. Lần lượt giữ các chức vụ Hành tẩu bộ Học. Tri phủ Ninh-Hòa. Tuần vũ Phú yên. Thượng thư bộ Kinh tế. Cơ mật viện Đại thần Hiệp tá Đại học sỹ.

- Năm 1944, xin từ chức cùng toàn thể nội các để chính phủ Trần Trọng Kim lên thay thế.

[edit]

?Bạn có thông tin về Trương Như Đính?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français