Đỗ Đức Viễn - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ
Cao Thị Ngân   –   Nguyễn Hữu Cung
Nguyễn Kim Liên   –   Nguyễn Đức Quảng

Đỗ Đức Viễn

1956 –
IT System Manager
( Montreal, Canada )

Nguyễn Thị Ngọc Ánh


Đỗ Đức Vỹ Alexander
Đỗ ĐứcTường Vi Viviane
Đỗ ĐứcTường Vân Ariane

IT & Management Lecturer, Université du Québec à Montréal

Montreal, Canada

http://www.linkedin.com/pub/dir/Vien/Doduc

[edit]

?Bạn có thông tin về Đỗ Đức Viễn?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français