Nguyễn Hữu Cung - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ

Nguyễn Hữu Cung


1899 – 1993
Chưởng lý
( Canada )

Cao Thị Ngân


Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Hữu Tiến
Nguyễn Hữu Vượng
Nguyễn Kim Liên

- Sinh ngày 12-10 năm Kỷ Hợi 1899.

- Con quan Tuần vũ Nguyễn hữu Đắc và bà Nguyễn thị Hai, quán làng Mọc chính Kinh,huyện Thanh trì,tỉnh Hà đông.

- Đỗ Tú tài tại Lycee d'Alger năm 1921. Đỗ Cử nhân tại Faculte de Paris năm 1925.

- Về Việt nam năm 1927. Sơ bổ Tri huyện Tư-Pháp năm 1928, thăng chức Tuần vũ.Rời Bắc Việt năm 1954.

- Phó Chưởng lý, Chánh Nhất Tòa Thượng thẩm Huế. Cố vấn Tòa Phá án. Về hưu năm 1968. Tị nạn sang Canada năm 1975.

- Mất năm 1993.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Hữu Cung?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français