Vũ Quốc Tú Quyên - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ
Cao Thị Soa   –   Võ Văn Chấp
Võ Văn Diên   –   Bùi Kim Dung
Vũ Quốc Duy   –   Hồ Đắc Yến Nhi

[edit]

Vũ Quốc Tú Quyên

1983 –
Luật sư
( New York USA )

Kravitz Douglas

Còn có tên là Caroline. Là con gái của Vũ Quốc Duy và Hồ Đắc Yến Nhi. Sinh năm 1983 tại Sài Gòn, theo bố mẹ qua Montreal, Canada, rồi qua Mỹ, tốt nghiệp đại học Columbia, New York, sau đó tiếp tục học luật tại Duke University, North Carolina. Tốt nghiệp nãm 2009. Năm 2008 kết hôn với Douglas Kravitz, investment banker. Hiện sống tại New York City.

[edit]

?Bạn có thông tin về Vũ Quốc Tú Quyên?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français