Hồ Đắc Yến Nhi - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ
Cao Thị Soa   –   Võ Văn Chấp
Võ Văn Diên   –   Bùi Kim Dung

Hồ Đắc Yến Nhi

1956 –
Accountant

Vũ Quốc Duy


Vũ Quốc Tú Quyên

Kết hôn với Vũ Quốc Duy năm 1982, có một con gái là Vũ Quốc Tú Quyên. Theo chồng con sang dịnh cư tại Montreal, Canada, rồi sang Mỹ. Tốt nghiệp Đại học Văn Khoa năm 1977, dạy tại Đại học Kinh Tế, Sài Gòn. Sang Mỹ học Baruch College, New York, tốt nghiệp MBA (Accounting) năm 1998. Hiện làm việc với The Ayco Company, New York.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français