Vũ Quốc Duy - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ
Cao Thị Soa   –   Võ Văn Chấp
Võ Văn Diên   –   Bùi Kim Dung

[edit]

Vũ Quốc Duy

1954 –
Bác Sĩ

Vũ Thị Diệu Bích
Vũ Thị Diệu Chân
Vũ Thị Diệu Xuân
Vũ Quốc Chương

Hồ Đắc Yến Nhi

Vũ Quốc Tú Quyên

Sanh năm 1954 tại Đà Lạt, tốt nghiệp Y khoa năm 1983, giảng dậy tại trường Đại Học Y khoa Sài Gòn. Theo gia đình định cư tại Montreal, Canada, sau đó sang lập cư tại Mỹ năm 1993, thực tập tại bệnh viện The Long Island College Hospital, Brooklyn, New York. Đến năm 1999 tốt nghiệp về chuyên khoa Ung Thư và Máu. Làm việc tại Cavell Cancer Center, Hudson, New York từ năm 1999. Từ năm 2008, tạm thời về hưu vì bệnh. Vợ là Hồ Đắc Yến Nhi, con gái của ông Hồ Đắc Khương. Con gái là Vũ Quốc Tú Quyên.

[edit]

?Bạn có thông tin về Vũ Quốc Duy?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français