Võ Quốc Thông - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ
Cao Thị Soa   –   Võ Văn Chấp
Võ Văn Tân   –   Lê Thị Công

Võ Thị Phương Lan
Võ Thị Phương Sơn

[edit]

Võ Quốc Thông

1940 –
Thạc sĩ Kỹ sư Xây dựng
( Hoa Kỳ )

Võ Thị Phương Mai
Võ Thị Phương Nguyên
Võ Gia Minh
Võ Thái Phú
Võ Binh Quy
Võ Tất Thắng
Võ Thị Phương Nam
Võ Thị Phương Bắc
Võ Thị Nhiên Lợi

Sinh tại nghệ An. Trong thời chiến tranh Việt-Pháp tản cư về Trịnh Nguyên (Đức Thịnh Hà Tĩnh). Năm 1955 gia đình tản cư vào Saigon. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa năm 1965. Làm việc cho bộ Giao thông vận tải. Năm 1975 di tản sang Hoa Kỳ.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ sư Xây dựng tại Đại học Texas Austin năm 1978. Làm việc cho thành phố Austin đến năm 1996 lập hãng giao dịch đầu tư địa ốc.

Hiện nay sống tại hai thành phố Austin và Đà lạt.

[edit]

?Bạn có thông tin về Võ Quốc Thông?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français