Võ Văn Phiếm - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ
Cao Thị Soa   –   Võ Văn Chấp
Võ Văn Diễn   –   Trương Thị Phụng

Võ Thị Dung

[edit]

Võ Văn Phiếm

– 2020

( Australia )

Võ Thị Oanh

Anne Junor

Ông Võ Văn Phiếm mất hôm 22 tháng 3 năm 2020 tại Sydney, Úc Châu. Tang lễ vào ngày Thứ Sáu 27-3-2020.

[edit]

?Bạn có thông tin về Võ Văn Phiếm?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français