Lê Xuân Mai - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ

Lê Xuân Mai

1874 – 1945
Tri phủ
( Việt Nam )

Cao Thị Trâm


Lê Xuân Lựu
Lê Xuân Kiêm
Lê Thị Huế
Lê Thị Thạch
Lê Thị Hà
Lê Xuân Tương
Lê Xuân Đức
Lê Xuân Bảng
Lê Thị Nghĩa

Con ông Lê Xuân và bà Hồ thị Quý, làng Quỳnh Đôi, xã Phú hậu, huyện Quỳnh Lưu,tỉnh Nghệ An.

Sn Giáp tuất 1874,mất ngày 25-12 năm Giáp thân (08-01-1945) tại làng Quỳnh đôi.

Năm Ất dậu 1885,ra Thanh hóa tỵ nạn vì binh tranh.

Đỗ Cử nhân năm 1897, Phó bảng năm 1910.

Thừa biện bộ Lại,đồng Tri huyện Mộ Đức, Tri phủ Tư Nghĩa, Thạch Hà, Đức Thọ. Quang lộc tự Khanh.

Theo học giả Nguyễn thiệu Lâu: "Hai áng văn của Lê xuân Mai chúc Mẹ lên thượng thọ 90 và khóc mẹ, tôi tin là quý phẩm và văn học sử sẽ ghi hai bài này hay hơn cả cuốn sách của Lâm ngữ Đường"

[edit]

?Bạn có thông tin về Lê Xuân Mai?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français