Cao Xuân Chuân - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Xuân Xang   –   Hồ Thị Hạnh

[edit]

Cao Xuân Chuân


1930 – 2009
GS Vật Lý Nguyên Tử
( Pháp )

Hoàng Thị Ái Thu

Cao Thị Thường Nga
Cao Thị Thường Như
Cao Xuân Phúc

Giáo sư Cao Xuân Chuân sinh năm 1930, du học tại Pháp, đỗ Tiến sĩ Khoa Học Vật Lý.

Về Việt Nam, Giáo sư làm Trưởng Ban Vật Lý Nguyên Tử tại Đại học Khoa học Saigon và giảng dạy tại các Đại học Saigon, Huế, Đà lạt.

Sau năm 1975, Giáo sư giảng dạy tại Viện Đại học Constantine, Algeria.

Giáo sư lập gia đình với bà Hoàng thị Ái Thu và có 3 con là Cao thị Thường Nga, Cao thị Thường Như và Cao Xuân Phúc (1967 – 1994). Hai nguời con gái hiện sinh sống tại Mỹ quốc.

Giáo sư Cao Xuân Chuân mất ngày 18 tháng 5 năm 2009 tại Antony, Pháp, hưởng thọ 79 tuổi.

GS Nguyễn Chung Tú, GS Đặng Đình Áng, GS Cao Xuân Chuân, TS Hồ văn Hoà

trong buổi trình Luận án Tiến sĩ Quốc gia Vật lý ngày 17/03/1975 tại Đại học Khoa Học Saigon.

GS Cao Xuân Chuân (giữa) ngày 17/03/1975.

_______________

Nghiên cứu của ông Chuân trên mạng báo Khoa Học Điện Tử (Electronic Journals

Tưởng nhớ cố Giáo sư Cao Xuân Chuân

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Chuân?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français