Hồ Thị Hạnh - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh

Hồ Thị Hạnh


1905 – 1997
Sư bà Diệu Không
( Huế Việt Nam )

Cao Xuân Xang


Cao Xuân Chuân

Sinh ngày 28 tháng 11 năm Ất tỵ (24-12-1905) tại làng An truyền, con Quận công Hồ Đắc Trung và bà Châu thị Lương. Quán làng An truyền, huyện Phú vang, tỉnh Thừa thiên.

Lấy chồng năm 1929, có 1 người con là GS Cao Xuân Chuân.

Bà để lại bài thơ “Đám cưới” như sau:

“Đám cưới hay là một đám tang?
Cả nhà, lớn, nhỏ, thảy đều than
Chồng chung, bệnh hoạn tình phai nhạt
Vợ kế, kề vai gánh đoạn tràng
Kẻ nói là ngu, người nói dại
Người cho là dở kẻ cho gan
Biết chăng chỉ có người trong cuộc
Gậy mái thuyền từ phải quyết sang”.

Sau khi nuôi con trưởng thành, bà đi tu, đạo danh Thích nữ Diệu Không, đạo vị Sư bà, hoạt động quần chúng Ni bà Việt nam. .

Sư bà có công đức sáng lập một số Ni viện Phật học, dịch các bộ kinh Duy ma cật, Lăng già tâm ấn, Di Lạc hạ sanh. Sáng tác: Thơ cố đô, Câu chuyện đạo lý, Hướng đạo hạnh.

Sư bà mất năm 1997.

[edit]

?Bạn có thông tin về Hồ Thị Hạnh?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français