Cao Thị Xuân Hương - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Xuân Xang   –   Nguyễn Thị Hoàn

Cao Thị Huân
Cao Xuân Lữ
Cao Xuân Phôi
Cao Xuân Duẩn
Cao Thị Xuân Nữ Oanh

[edit]

Cao Thị Xuân Hương

1926 –

Lê Văn Lâm

Lê Thị Diệu Hồng
Lê Văn Lăng
Lê Văn Lưu

Bà Cao Thị Xuân Hương học trường Trung Học Đồng Khánh (Huế), đỗ Cử Nhân Luật Khoa năm 1953.

Bà lấy chồng năm 1951, chồng là Giáo Sư Lê văn Lâm.

Di cư qua Mỹ năm 1987, nhưng trở lại Việt Nam. Hiện cư ngụ tại Sàigon.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Xuân Hương?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français