Cao Thị Xuân Nữ Oanh - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Xuân Xang   –   Nguyễn Thị Hoàn

Cao Thị Huân
Cao Xuân Lữ
Cao Xuân Phôi
Cao Xuân Duẩn

[edit]

Cao Thị Xuân Nữ Oanh

1921 –

Cao Thị Xuân Hương

Tôn Thất Hàn

Tôn Nữ Lạc Nghiệp
Tôn Nữ Lạc Huyền

Bà Cao Thị Xuân Nữ Oanh học Sư Phạm, tốt nghiệp Trung Cấp năm 1964 tại Vinh.

Làm giáo viên khoa Văn Sử Địa tại Vinh và Hưng Nguyên cho đến khi về hưu năm 1977

Chồng là cụ Tôn Thất Hàn, con cụ Thượng thư Tôn Thất Bàn.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Xuân Nữ Oanh?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français