Cao Xuân Duẩn - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Xuân Xang   –   Nguyễn Thị Hoàn

Cao Thị Huân
Cao Xuân Lữ
Cao Xuân Phôi

[edit]

Cao Xuân Duẩn

1920 – 2021
Giáo sư
( Việt Nam )

Cao Thị Xuân Nữ Oanh
Cao Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Kim Hà

Cao Thị Thanh Tâm
Cao Xuân Thiện
Cao Thị Thanh Phương
Cao Xuân Lư
Cao Thị Thanh Thảo
Cao Thị Thanh Thủy

Cụ Cao Xuân Duẩn học trường Khải Định (Huế), đỗ Tú Tài năm 1943. Lấy vợ năm 1946.

Tu nghiệp Anh Văn tại Hoa Kỳ đến năm 1952.

Dạy Anh Văn tại trường trung học Quốc Học, Đồng Khánh, hội Việt Mỹ Huế. Về hưu năm 1986.

Cụ Cao Xuân Duẩn tạ thế ở Huế ngày 24 tháng 9 năm 2021, hưởng thọ 102 tuổi.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Duẩn?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français