Cao Xuân Phôi - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Xuân Xang   –   Nguyễn Thị Hoàn

Cao Thị Huân
Cao Xuân Lữ

[edit]

Cao Xuân Phôi

1919 – 1983
Công chức
( Việt Nam )

Cao Xuân Duẩn
Cao Thị Xuân Nữ Oanh
Cao Thị Xuân Hương

Hồ Thị Tư

Cao Xuân Can
Cao Thị Xuân Mai

Vì song thân mất, ông phải bỏ học đi làm lúc 17 tuổi.

Ông học thêm nghề tốc ký và được nhận làm cho hãng Shell tại Sài Gòn năm 1952.

Sau hai năm thi hành nghĩa vụ quân sự (1954-1956), làm công chức cho công ty Ngân Khố Quốc Gia đến năm 1975.

Mất năm 1983 tại Sài Gòn.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Phôi?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français