Tôn Nữ Ngọc Dung - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Xuân Xang   –   Nguyễn Thị Hoàn

Tôn Nữ Ngọc Dung

1916 – 2001

( Hà Lan )

Cao Xuân Lữ


Cao Thị Hoàng Chung
Cao Xuân Tứ
Cao Xuân Can

Bà là con cụ Tôn Thất Ngân, thượng thư Tôn Nhân Phủ, cháu nội Phò Quang Quận Vương Tôn Thất Hân.

Sinh năm 1916 tại Lại Thế, Phú Vang, Thừa Thiên.

Mất năm 2001 tại Amsterdam, Hà Lan

[edit]

?Bạn có thông tin về Tôn Nữ Ngọc Dung?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français