Cao Xuân Lữ - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Xuân Xang   –   Nguyễn Thị Hoàn

Cao Thị Huân

[edit]

Cao Xuân Lữ

1917 – 2011
Thừa phái Phú Yên
( Hà Lan )

Cao Xuân Phôi
Cao Xuân Duẩn
Cao Thị Xuân Nữ Oanh
Cao Thị Xuân Hương

Tôn Nữ Ngọc Dung

Cao Thị Hoàng Chung
Cao Xuân Tứ
Cao Xuân Can

Học trường Quốc Học Huế, Lyceé Albert Sanaut Hà Nội.

Sau khi đỗ Tú Tài năm 1936, làm thừa phái tỉnh Phú Yên, sau được tuyển vào ngạch Quan Thuế Đông Dương.

Năm 1945 thì ngưng việc, theo kháng chiến.

Di cư vào Sài Gòn, làm nhân viên cho công ty đường cho đến năm 1963.

Sau đó làm cho hãng bào chế OPV (của ông Nguyễn Cao Thăng).

Năm 1975 cùng gia đình sang tỵ nạn tại Hòa Lan.

Ông Cao Xuân Lữ qua đời tại Amsterdam, Hòa Lan, ngày 23 tháng 02 năm 2011, thọ 94 tuổi.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Lữ?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français