Cao Thị Huân - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Xuân Xang   –   Nguyễn Thị Hoàn

[edit]

Cao Thị Huân

1914 – 1986
Thư ký
( Việt Nam )

Cao Xuân Lữ
Cao Xuân Phôi
Cao Xuân Duẩn
Cao Thị Xuân Nữ Oanh
Cao Thị Xuân Hương

Lê Kim

Lê Hồng Loan

Năm 1937 lấy chồng là Lê Kim, trung tá quân đội .

Vào Dalat năm 1955. Làm thư ký Tòa Đại Biểu chính phủ cao nguyên trung phần từ năm 1955 - 1962.

Mất năm 1986 tại Sài gòn.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Huân?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français