Nguyễn Thị Hoàn - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh

Nguyễn Thị Hoàn

1892 – 1926

( Việt Nam )

Cao Xuân Xang


Cao Thị Huân
Cao Xuân Lữ
Cao Xuân Phôi
Cao Xuân Duẩn
Cao Thị Xuân Nữ Oanh
Cao Thị Xuân Hương

Sinh ngày 11-07 năm Nhâm thìn (01-09-1892), mất ngày 05-08 năm Bính dần (11-09-1926) tại Huế.

Con cụ Thượng thư Nguyễn Uữu Toản và bà Phạm Thị Mỹ, quán làng Tây Mỗ, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Thị Hoàn?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français