Hoàng Minh Giám - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Thị Thuyên   –   Hoàng Tăng Bí

Hoàng Minh Bàn

[edit]

Hoàng Minh Giám


1904 – 1995
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
( Việt Nam )

Hoàng Luyện Thiết
Hoàng Dụng Huyên

Giáo sư Hoàng Minh Giám sinh ngày 4 tháng 11 năm 1904 tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm ngoại thành Hà Nội, trong một gia đình mà nhiều đời có người đỗ khoa bảng, gốc ở xứ Đông Bình, Gia Bình, Bắc Ninh. Dòng tộc giáo sư Hoàng Minh Giám có rất nhiều người giữ các chức vụ cao trong các triều đại phong kiến Việt Nam như: Quan Thượng thư Bộ lễ Hoàng Phạm Thạch (1795 - 1849) và Quan Thượng thư Bộ lễ Hoàng Tướng Hiệp (1835 - 1885)... Ông ngoại ông là Quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục, cha ông là cụ Phó bảng Hoàng Tăng Bí, một trong số những người sáng lập phong trào Đông Kinh nghĩa thục. Giáo sư Hoàng Minh Giám là nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao, nhà giáo ưu tú và yêu nước của Việt Nam.

Năm 1926: Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Đông Dương khoá III. Sau đó đi dạy học ở Phnôm Pênh, Sài Gòn, rồi viết báo chống chế độ thực dân Pháp.

Ngày 30 tháng 8 năm 1945: Ông được Hồ Chí Minh được cử làm Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Tháng 3 năm 1946: Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến. Ông là người giúp cuộc đàm phán giữa Hồ Chí Minh và J. Sainteny đại diện Chính phủ Pháp, dẫn đến Hiệp định sơ bộ ngày 06 tháng 03 năm 1946.

Từ tháng 6 đến tháng 8 năn 1946: Ông tham gia phái đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Hội nghị Fontainebleau.

Từ tháng 11 năm 1946: Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Từ tháng 3 năm 1947: Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Từ tháng 7 năm 1954 đến năm 1976: Bộ trưởng Bộ Văn hóa.

Từ năm 1976 đến năm 1981: Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam khóa VI.

[edit]

?Bạn có thông tin về Hoàng Minh Giám?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français