Hoàng Tăng Bí - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh

Hoàng Tăng Bí

1881 – 1939
Nhà soạn tuồng
( Việt Nam )

Cao Thị Thuyên


Hoàng Minh Bàn
Hoàng Minh Giám
Hoàng Luyện Thiết
Hoàng Dụng Huyên

Con cụ Hoàng hy Thuần. Quán xã Động Ngạc, Từ Liêm, Hà Đông.

Cụ đỗ Cử nhân năm 26 tuổi (1906).Tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục, dạy Hán văn.

Bị Pháp bắt sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội. Đầu năm 1908, Nghĩa thục bị thu giấy phép, các cụ bị bắt, nhưng nhờ nhạc gia là cụ Cao xuân Dục đương làm Học bộ Thượng thư bảo lãnh nên được thả và chỉ bị an trí ở Huế. Ở đó, nhân gặp một khoa thi Hội (1910) cụ nộp quyển và đậu Phó bảng.

Cụ không làm quan, ra Hà nội mở trường tư dạy học, viết báo, phụ trách phần xã thuyết cho nhật báo "Trung Bắc tân văn" (của cụ Nguyễn văn Vĩnh).

Cụ có soạn một số vở tuồng kêu gọi lòng yêu nước.

"Đệ bát tài tử Hoa Tiêu Kí" (1923)

"Nghĩa nặng tình sâu" (1926)

"Thù chồng nợ nước" (1927)

[edit]

?Bạn có thông tin về Hoàng Tăng Bí?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français