Cao Xuân Đạm - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Trương Thị Liễu
Cao Xuân Khôi   –   Hoàng Thị Ba

[edit]

Cao Xuân Đạm

1934 – 2009
Kỹ Sư Cơ Khí.
( Sài Gòn )

Cao Thị Ngọc Lan
Cao Thị Ngọc Oanh
Cao Xuân Thục
Cao Thị Hồng Đương
Cao Thị Thu Cầm
Cao Thị Mỹ Dung

Phạm Thị Huệ

Cao Thị Thanh Hải
Cao Xuân Tuấn
Cao Xuân Hạnh
Cao Thị Kim Yến
Cao Thị Bích Vân
Cao Xuân Cường

Học truờng Nguyễn Xuân Ôn. Năm 1951 nhập ngũ Lục Quân, theo binh nghiệp Pháo Binh năm 1953.

Giải ngũ, học trường Đại học Kỹ Thuật Hải Phòng, chuyên khoa máy móc đường thủy, tốt nghiệp Kỹ Sư năm 1964.

Là người Kỹ Sư giỏi, ông giữ những chức vụ chính yếu tại khu kỹ nghệ cảng Hải Phòng từ năm 1967 đến năm 1977.

Năm 1978 vào Sàigon nhận chức trưởng phòng Kỹ Thuật nhà máy thủy bộ, sau đó làm giám đốc nhà máy cơ khí quận Phú Nhuận, đến khi về hưu năm 1987.

Mất năm 2009 tại Việt Nam.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Đạm?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français