Cao Xuân Hoạt - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Trương Thị Liễu
Cao Xuân Khôi   –   Bùi Thị Huyên

[edit]

Cao Xuân Hoạt


1913 – 1970
nhà thầu xây dựng
( Sài Gòn )

Cao Xuân Kỳ

Nguyễn Thị Oanh

Cao Thị Hồng
Trần Thị Cúc

Cao Thị Lý
Cao Thị Huệ
Cao Thị Lan

Trưởng nam của cụ Cao Xuân Khôi và Cụ Bùi Thị Huyền

Sinh ngày 24 tháng 11 năm Nhâm Tý (01-01-1913) mất ngày tháng 6 năm Canh Tuất (10-07-1970) tại Gia Định.

Học trường Quốc học Vinh, khoảng năm 1943 đi du học nước ngoài rồi về Sài gòn làm thư ký, sau làm chủ doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, thường cưu mang giúp đỡ bà con họ mạc từ Bắc vào.

Có 4 người con gái.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Hoạt?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français