Nguyễn Xuân Trị - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp

Nguyễn Xuân Trị

1889 – 1930

( Việt Nam )

Cao Thị Quán


Nguyễn Thị Ái
Nguyễn Thị Dương
Nguyễn Thị Thêu
Nguyễn Thị Khuê
Nguyễn Xuân Lương

Con ông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ôn.

Quán xã Lương Điền, Thái Xá, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Lãnh tụ phong trào Cần Vương ở Nghệ An.

Mất khi mới 41 tuổi.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Xuân Trị?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français