Huỳnh Tuyết Lệ - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy

Huỳnh Tuyết Lệ


1964 –
Hoạ Sĩ
( Sydney Úc Châu )

Cao Xuân Kiên


Cao Xuân Liêm

Sinh tại Vạn Ninh, Khánh Hòa. Con thứ nhì của ông bà Huỳnh Thanh (cư sĩ phật đạo Thanh Trí).

Tỵ nạn sang Hong Kong năm 1979.

Định cư tại Sydney năm 1980.

Tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật East Sydney năm 1989.

[edit]

?Bạn có thông tin về Huỳnh Tuyết Lệ?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français