Cao Xuân Bàng - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy

Cao Xuân Ái Châu
Cao Xuân Quỳnh Châu
Cao Xuân Năng
Cao Xuân Mạch
Cao Xuân Ái Quỳnh
Cao Xuân Ái Minh

[edit]

Cao Xuân Bàng


1959 –
Computer IT
( Germany )

Cao Xuân Kiên

Học trường Nguyễn Bá Tòng, Saigòn. Đỗ Tú Tài năm 1977, vượt biển và định cư tại Đức năm 1979.

Tốt Nghiệp Kỹ Sư Computer Science năm 1995 tại Stuttgart, Đức Quốc.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Bàng?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français