Cao Xuân Minh Thư - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy
Cao Xuân Mạch   –   Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cao Xuân Văn

[edit]

Cao Xuân Minh Thư


1991 –
Bác Sĩ Nha Khoa - Dược Sĩ
( Kellyville NSW Australia )

Sinh tại Đức. Gia đình sang Úc từ 1996. Học tiểu học và trung học tại Sydney.

Đỗ Tú tài năm 2009, học Dược khoa (Pharmacy) tại Đại học Sydney (Sydney Univerisity), tốt nghiệp năm 2013. Tiếp tục học nha khoa (dentistry) tại đại học Sydney Australia, tốt nghiệp Tiến Sĩ̃ Nha Khoa năm 2016.

Hiện đang làm nha sĩ cho The Royal Flying Doctors, trung tâm tại Broken Hills.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Minh Thư?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français