Cao Xuân Văn - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy
Cao Xuân Mạch   –   Nguyễn Thị Thanh Thủy

[edit]

Cao Xuân Văn


1985 –
Kỹ Sư Điện - (Electrical Engineer)
( Canberra NSW Australia )

Cao Xuân Minh Thư

Yee Monica

Học trung học tại Đức đến năm 1996, theo cha mẹ qua Úc.

Đậu tú tài Úc năm 2003, học đại học kỹ thuật Sydney (University of technology), tốt nghiệp kỹ sư năm 2009.

Lấy vợ là Monica Yee năm 2014.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Văn?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français