Cao Xuân Mạch - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy

Cao Xuân Ái Châu
Cao Xuân Quỳnh Châu
Cao Xuân Năng

[edit]

Cao Xuân Mạch


1953 –
Engineer (Automation and Control - Robotics)
( Kellyville NSW Australia )

Cao Xuân Ái Quỳnh
Cao Xuân Ái Minh
Cao Xuân Bàng
Cao Xuân Kiên

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cao Xuân Văn
Cao Xuân Minh Thư

Trung học trường Chu Văn An 1964-1971, Q5 Saigon.

Du học Tây Đức năm 1971. Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí năm 1979 tại Đại học Stuttgart.

Chuyên viên và cố vấn về Automation và Robotics cho hãng BMW (Đức), Digital (Mỹ) và Schlumberger (Pháp).

Di cư sang Sydney Úc năm 1996.

Mở công ty cố vấn về Logistics & Automation năm 2002

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Mạch?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français